Amakalaata

Mu nyumba ino kwe ugaje amakalaata amavhiila mu mavhiila ge gali mu njango yaaho.

Muli ikaamusi, ivwili ivwa mu Bibiliya, amakalaata aga kuvhaazya avhaana na makalaata aga Bibiliya.

UMulungu akuloote lwe ukujendeelela kuvhaazya.

Downloads:
 • Intwiga iya njeele inyinsi
  Download 7.03 MB
 • Inzoowe inyaana zikukulaga nu kuvha mpiti
  Download 5.9 MB
 • UAabulahamu nu Yisaaka
  Download 2.43 MB
 • UYeesu akumuponia umulumendo uwa mpepo inkandamanu
  Download 568.35 KB
 • UYeesu akuvhaliisya avhantu 4,000
  Download 1.95 MB
 • UYeesu akuvhasungwa avhaana
  Download 472.43 KB
 • Impiiya ye yateezile
  Download 1.06 MB
 • Ishiholanyo isha dumbwe nu Lazalo
  Download 610.31 KB
 • Uwa mambombo akumusalifwa uYesu
  Download 2.63 MB
 • UZakaayo akuposheela uvhuposhi
  Download 485.74 KB
 • UYeesu akwinjila mu Yelusaleemu
  Download 3.86 MB
 • UYeesu akujenda pa minzi
  Download 597.46 KB
 • UYeesu Chilisiti ali na maha aga kutupoha
  Download 4.32 MB
 • Ikalaata ilya vwili ivwa Shinyiha
  Download 19.37 MB