Vitabu

Katika ukurasa huu utapata aina tofauti ya vitabu vinavyopatikana katika lugha yako.

Kuna kamusi, hadithi za Biblia, vitabu kwa watoto na vitabu vya Biblia.

Kusoma ni Baraka!

Downloads:
 • Intwiga iya njeele inyinsi Download 7.03 MB
 • Inzoowe inyaana zikukulaga nu kuvha mpiti Download 5.9 MB
 • UAabulahamu nu Yisaaka Download 2.43 MB
 • UYeesu akumuponia umulumendo uwa mpepo inkandamanu Download 568.35 KB
 • UYeesu akuvhaliisya avhantu 4,000 Download 1.95 MB
 • UYeesu akuvhasungwa avhaana Download 472.43 KB
 • Impiiya ye yateezile Download 1.06 MB
 • Ishiholanyo isha dumbwe nu Lazalo Download 610.31 KB
 • Uwa mambombo akumusalifwa uYesu Download 2.63 MB
 • UZakaayo akuposheela uvhuposhi Download 485.74 KB
 • UYeesu akwinjila mu Yelusaleemu Download 3.86 MB
 • UYeesu akujenda pa minzi Download 597.46 KB
 • UYeesu Chilisiti ali na maha aga kutupoha Download 4.32 MB
 • Ikalaata ilya vwili ivwa Shinyiha Download 19.37 MB

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.